Lietuvos muzikos ir teatro akademija

LMTA STUDENTAMS

Registracija į 2023-2024 s. m. pavasario semestro LMTA siūlomus pasirenkamuosius dalykus, S lygio muzikos istorijos ir muzikos krypties alternatyvas vyks nuo 2024 m. vasario 1 d. 09:00 val. iki vasario 7 d. 21:00 val. 

Registracija į VU ir VDA siūlomus pasirenkamuosius dalykus vyks 2023 m. gruodžio 1-15 d. ir 2024 m. vasario 1-7 d. (į likusias laisvas vietas).

Laisvai pasirenkamą dalyką(-us) galite rinktis tik tuo atveju, jeigu tai nurodyta Jūsų studijų plane ir jeigu nesate pasirinkę gretutinių studijų. Studijuojamos programos planą galite rasti čia: https://lmta.lt/lt/studiju-programos/trumpieji-studiju-programu-planai/.

Pasirinkus dalyką, jis tampa privalomas.

- Susipažinti su LMTA siūlomais pasirenkamaisiais dalykais galima čia: bakalauro / magistrantūros dalykai ir jų tvarkaraščiai.
- Susipažinti su muzikos krypties alternatyvomis, skirtomis kompozicijos ir elektroninės muzikos specializacijų BA studentams, galima čia: muzikos krypties alternatyvos ir tvarkaraščiai.
- Susipažinti su VDA siūlomais pasirenkamaisiais dalykais bakalauro ir magistrantūros studentams galima čia: VDA dalykai ir tvarkaraštis
- Susipažinti su VU siūlomais pasirenkamaisiais dalykais bakalauro studentams ir į juos užsiregistruoti nuo vasario 1 d. galima čia: VU dalykai ir registracija.

Pasirinkus studijų dalyką VDA arba VU, dalyko studijos jums nekainuos. Būsite pakviestas (-a) pasirašyti laisvojo klausytojo sutarties, o pabaigus dalyką, turėsite į savo fakultetą pristatyti akademinę pažymą apie išklausytą dalyką.

Taip pat čia galite rasti prašymo formas dėl semestro kainos sumažinimo (jeigu studijuojate VNF ir dar nesatę pateikęs(-usi) prašymo) ir dėl gretutinių pedagoginių studijų (jeigu pagal studijų programą tokias galite rinktis, pateikti prašymą galite tik I semestre). Prašymai teikiami pildant anketą, žr. žemiau.

 

Registracijos anketa LMTA BAKALAURANTAMS
Registracijos anketa LMTA MAGISTRANTAMS FOR LMTA STUDENTS

Registration for the 2023-2024 s. y. Spring semester optional subjects and S-level alternatives of music history, offered by LMTA, will be open from the 1st of February, 09:00, to the 7th of February, 21:00.

Registration for the elective courses offered by VU and VDA will take place from 1-15 December 2023 and 1-7 February 2024 (for the remaining available places).

You can choose optional subject(s) only if it is specified in your study plan. Study plan of your programme you can find here:

Bachelor (BA) – https://lmta.lt/en/english-lmta-welcomes-foreign-students/erasmus-and-exchanges-studies/english-course-catalogue/english-bachelor/
Master MA) – https://lmta.lt/en/english-lmta-welcomes-foreign-students/erasmus-and-exchanges-studies/english-course-catalogue/english-master/

A subject becomes compulsory once you have chosen it.

- More information about optional subjects, offered by LMTA, here: Bachelor / Master subjects and timetables.
- More information about alternatives of the field of Music for Bachelor students of Composition and Electronic music specialisations here: alternatives of the field of Music and timetables
- More information about optional subjects, offered by VDA, for Bachelor and Master students here: VDA subjects and timetable.
- More information about optional subjects, offered by VU, for Bachelor students, here: VU subjects and registration.

If you choose to study a subject at VDA or VU, it will be free of charge. You will be invited to sign a free-moover contract and, upon completion of the subject, you will be required to bring the transcript of academic records to your faculty.

You can also find application forms for the reduction of the tuition fee (if you are studying at State non-funded study place and have not applied yet). You will be able to submit this application at the end of the registration form, after filling in all the necessary data.

Registration form for LMTA BACHELOR'S
Registration form for LMTA MASTER'SVDA ir VU STUDENTAMS 

Laisvai pasirenkamųjų dalykų VDA studentams sąrašas ir tvarkaraščiai.

VDA studentų registracija į laisvai pasirenkamuosius dalykus vyksta dviem etapais:
I etapas: nuo 2023 m. gruodžio 1 d. 9:00 val. iki gruodžio 15 d. 21:00 val.
II etapas (į likusias laisvas vietas): nuo 2024 m. vasario 1 d. 09:00 val. iki vasario 7 d. 21:00 val. 

Registracijos anketa VDA studentams

LMTA ir VDA studentų registracija į VU dalykus vyksta per VU sistemą: ČIA

VU studentų registracija į LMTA ir VDA dalykus vyksta per VU sistemą ČIA.FOR ERASMUS STUDENTS

Pre-registration for SPRING semester 2023-2024 study year will take place from 1 December 2023 - 15 January 2024. Main registration will take place from 1-7 February 2024.

In case you want to delete the course after your registration you have to inform the Coordinator for students Exchange and submit the completed Changes to your Learning agreement immediately.

List of optional subjects for Erasmus students.

REGISTRATION FORM


registracija@lmta.lt