Lietuvos muzikos ir teatro akademija

DĖMESIO: šiame puslapyje vykdoma LMTA Vilniaus fakultetų studentų registracija į studijas, laisvai pasirenkamus dalykus ir S lygio muzikos istorijos alternatyvas. Registracija 2019-2020 m.m. Pavasario semestrui vykdoma internetu sausio 27 - vasario 7 dienomis.

Vadovaujantis LMTA studijų nuostataisvisi Akademijos studentai privalo užsiregistruoti studijoms, laisvai ir alternatyviai pasirenkamiems dalykams per 5 (penkias) darbo dienas nuo kiekvienų studijų metų pradžios.

Studentai, kuriems privalomas (-i) LPD ir (arba) dalykas iš Muzikos istorijos S lygio alternatyvų, turi užpildyti anketoje reikalingus laukus. Apie registracijos patvirtinimą / nepatvirtinimą (esant užpildytai kvotai) informuosime Jūsų anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Laisvai pasirenkamą dalyką (-us) galite rinktis tik tuo atveju, jeigu tai nurodyta Jūsų studijų plane ir jeigu nesate pasirinkę gretutinių studijų. Studijuojamos programos planą galite rasti čia: https://lmta.lt/lt/studiju-programos/trumpieji-studiju-programu-planai/.

Studentų, kuriems priklauso dalykas iš S lygio muzikos istorijos alternatyvų, SĄRAŠAI. Solfedžio paskirstymo į grupes SĄRAŠAI.

Paskaitų tvarkaraščius galiterasti čia.

REGISTRACIJOS ANKETOS:
LMTA BAKALAURANTAMS
LMTA MAGISTRANTAMS
Ne LMTA studentams

DALYKŲ APRAŠAI 

LPD SĄRAŠAI IR TVARKARAŠČIAI:
Pasirenkamieji dalykai LMTA bakalaurantams
Pasirenkamieji dalykai LMTA magistrantams
Pasirenkamieji dalykai ne LMTA studentams

Karjeros valdymo ir antreprenerystės (KVAM) MODULIO APRAŠAS (Muzikos atlikimo BA studijų programos studentams). 

Kilus klausimams kviečiame parašyti el. p. registracija@lmta.lt 

PASTABA: LMTA studentus 2019-2020 m.m. pavasario semestro pasirenkamuosius dalykus kviečiame rinktis ir iš VU bendrųjų universitetinių studijų dalykų. Registracija bus vykdoma nuo 2020-02-04 9:00 val. iki 2020-02-18 23:55 val. Registracija vyksta čia: https://www.vu.lt/kviecia/registracija-lmta-ir-vda-studentams?start=0 Pasirinkus dalyką, prašome informuoti apie tai LMTA fakulteto, kuriam priklausote, dekanato darbuotojus.

VDA dalykų tvarkaraščius rasite čia.


FOR ERASMUS / INTERNATIONAL STUDENTS

The Registration for Optional subjects must be submitted online from January 27th to February 7th. In case you want to delete the course after your registration you have to inform the Coordinator for students Exchange and submit the completed Changes to your Learning agreement immediately.

List of optional subjects for Erasmus / International students (SUBJECT DESCRIPTIONS)

REGISTRATION FORM