Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Registracijos anketa LMTA bakalaurantams / Registration form for LMTA bachelors


Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. studijos ir studentų saviruoša Akademijos patalpose bus vykdomos įprastu būdu pagal nustatytą tvarkaraštį, neribojant kontaktinio darbo laiko.
Atkreipiame dėmesį, kad kontaktinėje veikloje galės dalyvauti tik tie asmenys, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus (plačiau apie Galimybių pasą: https://gpasas.lt).
Prašome, žemiau pažymėkite ar esate imunizuotas (-a) nuo COVID-19: pasiskiepijęs (-usi) / persirgęs (-usi) / atlikęs (-usi) tyrimą, kaip nurodoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 11 d. nutarime Nr. 651.
Pažymėjus „Taip“, prisekite tai įrodantį dokumentą. Pažymėjus "Ne", pastabose parašykite, ar turite bent vieną skiepo dozę ir galimybių paso dar laukiate, ar planuojate skiepytis/testuotis. 

From 2021 September 1 studies and student self-study on the premises of the Academy will be carried out in the usual way according to the established schedule, without limiting the contact working hours. Please note that only those persons who meet the criteria of the National Certificate will be able to participate in the contact activities (more about the National Certificate: https://gpasas.lt). Please indicate below whether you have been immunized against COVID-19: vaccinated / diseased / tested according to the Government of the Republic of Lithuania 2021 August 11 in Resolution no. 651. If you select "Yes", please, attach a document proving this.

 


Jeigu studijuojate valstybės nefinansuojamose studijų vietoje ir dar nesate pateikęs (-usi) prašymo, užpildykite ir pasirašykite prašymą dėl semestro studijų kainos sumažinimo, nuskanuokite (nufotografuokite) ir prisekite jį prie anketos.


 

  Kitas Captcha  
 

Patvirtinu, kad duomenys teisingi.